En miljövänlig biltvätt

 Nässjö Biltvätt startades för att du ska kunna tvätta bilen med ett rent samvete – på ett både praktiskt och miljömässigt hållbart sätt.

När du tvättar din bil avlägsnas miljöpåverkande ämnen i form av tvättkemikalier och tungmetaller. Därför blir det allt mer vanligt med rekommendationer mot att tvätta bilen på egna uppfarten eller andra platser där spillvattnet inte tas om hand om på ett kontrollerat sätt. Var du tvättar din bil kan göra stor skillnad.

På Nässjö Biltvätt har vi valt att satsa på att vara i framkant gällande ny teknik för en både effektiv och miljömässigt hållbar biltvätt. Vår anläggning sparar vatten, då 80% av vattnet återanvänds. Den sparar energi, då den har 30% lägre energiförbrukning än tidigare generations anläggningar. Gällande kemikaliehantering använder Nässjö Biltvätt ett avancerat och nyutvecklat system som bygger på miljövänligt kem som levereras 90% mer högkoncentrat än vanligtvis. Fördelen med detta är förutom mindre transporter och förpackningsåtgång, en betydligt mer exakt och kontrollerad dosering, vilket minskar åtgång i form av onödig överdosering.

Det spillvatten vi ändå måste släppa ifrån oss genomgår en omfattade rening och noggrann kontroll innan det släpps vidare till det kommunala systemet. Förutom mekanisk rening, biologisk rening och sandfilter är Nässjö Biltvätt först ut med en fast installation av ett zink- och tungmetallreducerande system (Zinkstop®) som utvecklats på KTH. Till sist kompletteras detta av ett aktivt kolfilter för att reducera mängden tensider. Kombination av dessa reningsprocesser är ännu inte i bruk någon annan stans. Genom att följa upp och utvärdera utsläppsminskningar och miljöbesparingar hoppas vi att Nässjö Biltvätt ska bidra till utvecklingen av nya standarder gällande miljöanpassning för tvättanläggningar.

Logga in

Logga in / fyll på saldo

Logga in

Ej medlem?

Registrera dig!